مدل

خوش پوش ترینها

مدل های مو

 

Business man’s cut

متداولترین مدل در بین صاحبان مشاغل که باید ظاهری رسمی داشته باشند. معمولا مو در قسمت بغلها و پشت سر با شیب کمی، کوتاه می شود و قسمت بالای سر بلند نگه داشته می شود که بتوانند فرق باز کنند یا به سمت بغل شانه کنند.

سایت مدل لباس و آرایش  | www.Bia2Model.Com

 

 

Caesar سزار

مدل موی تقریبا کوتاه که در قسمت بالای سر با طول یک تا سه اینچ به صورت لایه ای در می آید. و به سمت جلو شانه می شود. این مدل مو احتیاج زیادی به مراقبت و رسیدگی ندارد و حسنش آن است که بخش خالی شده مو در قسمت شقیقه (receding hairline) را می پوشاند و پنهان می کند.
Fadeواژه Fade به مدل موهایی اطلاق می شود که در آن مو با شیب بسیار زیادی کوتاه می شود. مو در قسمت بغلها و پشت سر تا حد امکان به وسیله ماشین موزن کوتاه می شود اما در قسمت بالای سر هر طولی می تواند داشته باشد. (بیاتومدل . کام ) بعضی وقتها برای نامیدن این مدل به اشتباه واژه((مدل نظامی)) اطلاق می شود در حالیه این اسم با مسمایی نیست چرا که در شاخه های مختلف نیروهای نظامی قوانین مختلفی برای طول موها وجود دارد.


Flattopفلت تاپ

بغلها و پشت مانند کروکات (Crew cut) شکل داده می شوند به استثنای اینکه: موی قسمت بالا طوری چیده می شود که بالای سرحالت مسطح پیدا کند و قسمت بغلها طوری کوتاه می شود که به سر ظاهر مربعی بدهد. این عکس یک فلت تاپ کوتاه و رسمی را نشان می دهد(بیاتومدل . کام )

.High and tight های اند تایت

یک مدل مو درمیان پرسنل نیروی دریایی آمریکا، رنجرهای ارتش و ورزشکاران رایج است. مو در قسمت بالا شبیه آنچه در کروکات شرح داده شد درست می شود و (بیاتومدل . کام )در قسمت بغلها و پشت سر معمولا با تیغ تراشیده می شود. فضای بین قسمت مو دار و قسمت تراشیده شده می تواند مخلوط (Blend) شود و یا متمایز باقی بماند.

Mullet پشت بلندمو در قسمت بالا و بغلها کوتاه می شود و در قسمت عقب به طور قابل ملاحظه ای بلند گذاشته می شود.

کپ لایه ایLayer Cut.یک مدل موی پرطرفدار که تماما با قیچی اجرا می شود. مو در تمام قسمتهای سر به صورت لایه های یکنواختی کوتاه می شود. (بیاتومدل . کام )طول موها می تواند به دلخواه کوتاه یا بلند باشد.

Shaggy ژولیدهیک کوپ لایه ای بلند که در آن با استفاده از یک تیغ به مو مدل ژولیده داده می شود! مراقبت از این مدل مو آسان است و با استفاده کمی از فراورده و کمی دست کشیدن در داخل مو می توان آن را مرتب نمود.