مدل

خوش پوش ترینها

آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس

 ابتدا  با مداد سیاه اطراف چشم را میکشیم

 

 آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm

 

خط بالای چشم را کلفت تر کشیده و

آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm

با پد مخصوص سایه آن را پخش می کنیم

آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm

به این صورت پخش میکنیم

آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm

سپس با کشیدن سایه سفید اطراف پلک  تمیز کاری می کنیم

آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm

حال مژه مصنوعی گذاشته و ریمل میزنیم و زیر چشم را خط چشم میکشیم

آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm

آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm

این آرایش مخصوص خواننده عرب (الیسا) است.

آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm

این مدل آرایش هم به همین صورت است  با این تفاوت که قبل از بکار بردن رنگ مشکی به کل پلک سایه ی صورتی میزنیم و در آخر آرایش قبل گوشه های چشم را سفید میکنیم.

آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm

آموزش آرایش آبی مشکی

1

آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm   

2

آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm

3

 آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm   

4

آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm

 آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm 

6

 آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm

آموزش آرایش خلیجی صورتی مشکی

1

  آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm    

  2

آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm

3

  آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm    

   4

 آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm 

 5

آرایش خلیجی قدم به قدم با عکس - Bia2Model.COm