مدل

خوش پوش ترینها

مجموعه زمستان 2010 آرمانی

 مشکی رنگ غالب مجموعه‌ی پاییز و زمستان 2010-2009 جورجیو آرمانی است. دامن های A شکل ( از بالا به پایین کمی گشاد ) کوتاه بالای زانو و کت‌های آزاد و شلوارهای پاچه گشاد در مجموعه آرمانی به نمایش گذاشته شد ه است. نمونه هایی از این مدل ها را ببینید...

 

 مجموعه زمستان 2010 آرمانی | www.Bia2Model.COm

 


 مجموعه زمستان 2010 آرمانی | www.Bia2Model.COm


پالتو بلند از آرمانی 2010

 مجموعه زمستان 2010 آرمانی | www.Bia2Model.COm


کت و شلوار زمستانی آرمانی

 مجموعه زمستان 2010 آرمانی | www.Bia2Model.COm


کت و شلوار زمستانی آرمانی

 مجموعه زمستان 2010 آرمانی | www.Bia2Model.COm


پالتو  از آرمانی 2010

 مجموعه زمستان 2010 آرمانی | www.Bia2Model.COm


کت و دامن زمستانی آرمانی

 مجموعه زمستان 2010 آرمانی | www.Bia2Model.COm


کت و شلوار آرمانی

 مجموعه زمستان 2010 آرمانی | www.Bia2Model.COm


بلوز و شلوار آرمانی

 مجموعه زمستان 2010 آرمانی | www.Bia2Model.COm


کت پوستی از آرمانی

 مجموعه زمستان 2010 آرمانی | www.Bia2Model.COm


بلوز و شلوار آرمانی