مدل

خوش پوش ترینها

مد چیست؟
 
مد چیست؟
واژه مد در لغت‏به معناى سلیقه، اسلوب، روش و شیوه و... به کار مى‏رود و در اصطلاح، عبارت است از روش و طریقه‏اى موقتى که براساس ذوق و سلیقه افراد یک جامعه و سبک زندگى از جمله شکل لباس پوشیدن، نوع آداب پذیرایى و معاشرت و تزیین و معمارى خانه و... را تنظیم مى‏نماید.
بنابراین، مى‏توان گفت: مد به تغییر سلیقه ناگهانى و مکرر همه یا بعضى از افراد یک جامعه اطلاق مى‏شود و منجر به گرایش به انجام رفتارى خاص یا مصرف کالاى به خصوصى یا در پیش گرفتن سبکى خاص در زندگى مى‏شود.
از بررسى ابعاد مختلف حیات اجتماعى بشر مى‏توان گفت: پدیده مد اولا، همیشه در تاریخ بشر بوده است و منحصر به دوره معاصر نیست. ثانیا، هرگاه این پدیده در هر دوره‏اى از تاریخ آگاهانه و با گزینش و انتخاب و با توجه به فرهنگ و چارچوب‏هاى فکرى و اعتقادى جامعه صورت گرفته نه تنها موجب پیدایش نارسایى‏هاى فرهنگى و اجتماعى نشده بلکه به عنوان یک دست‏آورد اجتماعى، به نوبه خود به رشد و تعالى فرهنگ و تمدن جوامع کمک‏هاى زیادى نموده است و زمینه آراستگى مناسب جنبه ظاهرى زندگى مردم و افراد را فراهم کرده است. در یک کلام، مدگرایى مثبت، به معناى اقتباس از پیشرفت‏هاى اجتماعى دیگران و به کار بردن دستاوردهاى مثبت تمدنى دیگران، ضمن برطرف ساختن زشتى‏ها و کاستى‏هاى حیات اجتماعى، از دچار شدن زندگى انسان‏ها به یک نواختى خسته کننده پیش‏گیرى کرده و روز به روز بر استحکام بیش‏تر پایه‏هاى زندگى دسته‏جمعى آن‏ها کمک نموده و از پدیدآمدن رفتار و شیوه‏هاى ناخوشایندى که موجب دورى و یا نفرت و انزجار افراد از یکدیگر مى‏گردد جلوگیرى به عمل مى‏آورد.