مدل

خوش پوش ترینها

150 بسته یونجه، مهریه دختر آلمانی!

جوان آلمانی در طرحی ابتکاری محصول مزرعه یونجه پدرش را به عنوان مهریه ازدواج، به همسر آینده اش تقدیم کرد.

به گزارش شبکه خبر به نقل از واحد مرکزی خبر، یک جوان 27 ساله آلمانی بنام "مارکوس اشمیت" در ابتکاری جالب، محصول یکساله مزرعه پدرش که 150 بسته یونجه بود را به عنوان مهریه ازدواج به همسر آینده اش تقدیم کرد.

این جوان آلمانی که خود در یک کارخانه خودروسازی کار می کند و گاهی در مزرعه به والدین خود کمک می کند، اخیرا در جمع آوری و بسته بندی یونجه به والدین خود کمک کرد و بعد از بسته بندی آن ها با کمک برادرش و با استفاده از دو تراکتور بسته های یونجه را به گونه ای چید که عبارت آلمانی "آیا با من ازدواج می کنی؟ را نشان می داد و در کنار این عبارت یونجه ای از همسر آینده خود خواستگاری کرد.

این مرد جوان آلمانی گفت: برخی دوستان وی از جمله برادرش پیشتر پیشنهادهای جالبی را به عنوان مهریه ازدواج مطرح کرده اند و این مساله سبب شد که وی نیز ایده ای جدید را به عنوان مهریه ازدواج با همسر آینده خود مطرح کند و از چهار ماه پیش به این مساله و چگونگی اجرای آن فکر کرده است.

همسر آینده این مرد هم از طرح جالب خواستگارش در ارائه پیشنهادی جدید به عنوان مهریه ابراز خرسندی کرد.