مدل

خوش پوش ترینها

دختر سال جهان باز هم از ونزوئلا

استفانی فرناندز(STEFANIA FERNANDEZ)  هجده ساله از ونزوئلا ، دختر شایسته سال 2009 انتخاب شد

 

سایت مدل لباس و آرایش | www.Bia2Model.Com

 

 


  دایانا مندوزا(Dayana Mendoza)، دختر زمین سال 2008 از ونزوئلا، در طی مراسم تاج گذاری که 23 آگوست در باهاما برگزار شد، تاج را بر سر او گذاشت.
 

سایت مدل لباس و آرایش | www.Bia2Model.Com
 

این اولین بار است که 2 سال پیاپی دختر سال از ونزوئلا انتخاب می شود.

 

سایت مدل لباس و آرایش | www.Bia2Model.Com

 

جوایز ویژه این مراسم نیز شامل عنواین زیر بود:

دختر دوستی: Wang Jingyao ونگ جینگایو از چین
 

 دختر فتوژنیک: Chutima Durongdej جوتیما درانگدج از تایلند 

 

سایت مدل لباس و آرایش | www.Bia2Model.Com

 

سایت مدل لباس و آرایش | www.Bia2Model.Com

 

سایت مدل لباس و آرایش | www.Bia2Model.Com

 

همچنین عنواین بهترین اندام، بهترین چهره به دختر سال 2009 جهان  استفانی فرناندز تعلق گرفت.