مدل

خوش پوش ترینها

جدیدترین مدلهای موی سال
هنوزمد موهای بلند ادامه دارد. موهای بلند ژولیده  باز و موهای بلندی که خیلی شل در یک طرف سر یا پشت سر جمع شده اند. موها غالبا ساده و بدون تزئینات فرم گرفته اند. شما امسال اگر ستارگان مورد علاقه تان را هم بر روی فرش قرمز دیده باشید حتما با خودتان گفته اید ای کاش دستی به موهایشان می کشیدند ولی خوب است بدانید  موهای بلند یا جمع شده  ژولیده  و شل یکی از جدیدترین مدهای امسال است.در اینجا چند مدل از جدیدترین مدل های موی امسال را که در هفته فشن نیویورک نمایش داده شد، به شما نشان می دهیم.
هفته فشن نیویورک 5 سپتامبر(15 شهریور) آغاز شد و تا 12 سپتامبر(22 شهریور) ادامه داشت. در این هفته فشن حدود 100 نمایش در طول 8 روز به نمایش گذاشته شد.
این مدل های متنوع از نمایش های مختلفی است که در روزهای متفاوت این هفته فشن به نمایش گذاشته شده است.
شما کدامیک از این مدل ها را بیشتر می پسندید؟
 
موهای بلند ژولیده با کلاه گرد
 
HyperText Transfer Protocol
 
مدلی از مجموعه بهار و تابستان 2009 میس سیکستی که 7 سپتامبر(17 شهریور) در هفته فشن نیویورک نمایش داد.
 
 موهای صاف بلند
 
HyperText Transfer Protocol
 
مدلی از مجموعه بهار و تابستان 2009 DKNY که 7 سپتامبر(17 شهریور) در هفته فشن نیویورک نمایش داد.
 
 
 موهای بلند ژولیده ریخته شده در اطراف سر
 
HyperText Transfer Protocol
 
مدلی از مجموعه بهار و تابستان 2009 میس سیکستی در روز 7 سپتامبر(17 شهریور) در طول هفته فشن نیویورک
 
 موی بلند با بافت شل در پشت سر روی گردن

HyperText Transfer Protocol

 
مدلی از مجموعه بهار و تابستان 2009 مارک جکوبز که 8 سپتامبر(18 شهریور) در هفته فشن نیویورک نمایش داد.
 
 مدل صاف کوتاه
 
HyperText Transfer Protocol
 

مدلی از مجموعه بهارو تابستان 2009 متیو ویلیامسون، طراح انگلیسی در روز 9 سپتامبر در هفته فشن نیویورک
 
 موی بلند که در پشت سر به صورت شل بسته شده است
 
HyperText Transfer Protocol
 

مدلی از مجموعه بهارو تابستان 2009 اسکار دلارنتا در روز 10 سپتامبر(20 شهریور) در هفته فشن نیویورک